Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.15 i Linux 3.1.7. Obie wersje poprawiają błąd zgłaszany przez wielu użytkowników. Przywrócono “clockevents: ustawia obsługę noop w clockevents_exchange_device()”.