Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.29, Linux 3.3.3. Poprawiono znalezione błędy. Zalecana jest aktualizacja. Jądro Linux 3.0.29 jest dodatkowo objęte długoterminowym wsparciem.