Ben Hutchings i Greg Kroah-Hartman ogłosili wydanie jądra Linux 3.0.36, Linux 3.2.21, Linux 3.4.4. Dodano wsparcie Vodafone/Huawei K5005, zaktualizowano Huawei K4605 dla lepszego wykrywania, dodano kolejną obsługę mostka Ironlake, dodano więcej identyfikatorów urządzenia YUGA, pojawiło się wsparcie dla modemu Sierra Wireless AirCard 320U. W USB usunięto wycieki pamięci i nadużywanie portów danych.

4 Komentarze

Odpowiedz