Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.46, Linux 3.4.14, Linux 3.5.7 i Linux3.6.2. Poprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność. Jądro Linux 3.5.7 jest ostatnią aktualizacją w tej serii i zaleca się przejście na serię jądra Linux 3.6.

1 komentarz

Odpowiedz