reg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.47, Linux 3.4.15, i Linux 3.6.3. Naprawiono znalezione błędy oraz poprawiono stabilność. Jednym z niezbyt ciekawych błędów, były awarie podczas generowania pakietów IPv6.

3 Komentarze

Odpowiedz