Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.58, Linux 3.4.25 i Linux 3.7.2.

Brak komentarzy

Odpowiedz