Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.72, Linux 3.4.39 i Linux 3.8.6.