Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.79, Linux 3.4.46 i Linux 3.9.3.