Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.91, Linux 3.4.58, Linux 3.10.7.

Brak komentarzy

Odpowiedz