Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.80, Linux 3.10.30, Linux 3.12.11, Linux 3.13.3.

Brak komentarzy

Odpowiedz