Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.81, Linux 3.10.31, Linux 3.12.12, Linux 3.13.4.

Brak komentarzy

Odpowiedz