Po zeskanowaniu książki posiadamy masę plików, którą ciężko się przegląda. Korzystając z Basha oraz pakietu ImageMagick możemy w prosty sposób wygenerować książkę w formacie PDF. ImageMagick można korzystać z wiersza poleceń dlatego bardzo chętnie jest on wykorzystywany w językach skryptowych. Poprzez specjalne API dostępny jest również dla takich języków jak Perl, C, C++, Python oraz PHP.

Po zeskanowaniu kartek książki, warto będzie pliki wynikowe przekonwertować na format GIF. Format ten lepiej nadaje się do przechowywania tekstu oraz czarno-białej grafiki. Pliki ponad to będą posiadały mniejszy format.

Korzystając ze wcześniej poznanego polecenia convert, zmienimy pliki na bardziej przyjazne.

for plik in *.jpg
do
	convert $plik -colors 2 -normalize -monochrome $plik.gif
done

A na samym końcu wystarczy wydać polecenie convert *.gif ksiazka.pdf. Operacja w drugą stronę, czyli uzyskanie plików graficznych z pliku PDF jest również prosta. Posłuży nam do tego prosty skrypt:

for plik in *.pdf;
do
	convert -quality 100 $plik `echo $plik | sed -e 's/\.pdf/-%d\.jpg/g'`
done

W wyniku otrzymamy ponumerowane pliki JPG. Zawierać one będą w nazwie pliku numer strony.