Jesień Linuksowa 2013 – do wygrania wejściówki na konferencję

Jesień Linuksowa 2013 – do wygrania wejściówki na konferencję

przez -
16 960
Jesień Linuksowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie przygotowanym przez OSWorld.pl. Tym razem we współpracy z Polską Grupą Użytkowników Linuksa przygotowaliśmy dwa osobne zadania, które nagrodzimy dwoma wejściówkami na Jesień Linuksową 2013. Zapraszamy do zabawy!

Więcej informacji na temat Jesieni Linuksowej znajdziecie na stronie www.jesien.org.

Wejściówkę można wygrać na dwa sposoby:

 • Znaleźć wszystkie trzy obrazki, które umieściliśmy w naszych artykułach i podesłać nam odnośniki. Pierwsza osoba, która to zrobi wygrywa.
 • Jesień Linuksowa

 • Napisać artykuł na dowolny temat związany z wolnym oprogramowaniem. Może to być felieton, recenzja, test sprzętu, aplikacja itd. Dana osoba może to zrobić tylko raz. Ze wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy tą najlepszą, która wygra wejściówkę.

Wszystko należy podsyłać na adres: redakcja@osworld.pl, w tytule wpisując: Konkurs na Jesień Linuksową 2013. W przypadku artykułów preferujemy formaty dokumentów: ODF, PDF, HTML.

Zasady nadsyłania artykułów:

 • Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania pracy, do której ma pełne prawa autorskie, nie łamiące praw oraz licencji innych autorów.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi być publikowana po raz pierwszy, tj niedozwolone jest nadsyłanie prac już opublikowanych w innym miejscu (na portalach, w gazecie etc).
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją na publikację dzieła na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0
 • Nie stosowanie się do powyższych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją z konkursu.
 • Decyzję o akceptacji pracy podejmują redaktorzy OSWorld.pl, a ich decyzja jest ostateczna. W przypadku niedopuszczenia pracy do konkursu, redakcja zobowiązuje się do podania przyczyny, aczkolwiek dalsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 • Redaktorom przysługuje prawo do nie zamieszczania nadesłanej pracy konkursowej na portalu OSWorld.pl w przypadku, gdy nie spełnia ona podstawowych norm odnośnie poprawności merytorycznej, zawiera dużo błędów językowych lub zawiera treści kontrowersyjne i nieodpowiednie dla dowolnej grupy czytelników.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest portal OSWorld.pl we współpracy z Polską Grupą Użytkowników Linuksa (PLUG)
 2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać jedno z zadań konkursowych oraz zaakceptować warunki regulaminu
 4. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, czyli 02 września 2013 r. i trwa do poniedziałku 30 września 2013 r., do godziny 23:59 (noc z poniedziałku na wtorek)
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 03 października 2013 r. włącznie
 6. Nagrodą w konkursie są dwie wejściówki na Jesień Linuksową 2013.
 7. Jedna osoba, może wygrać tylko jedną wejściówkę
 8. Fundatorem nagród jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG)
 9. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Redakcję portalu OSWorld.pl oraz przedstawicieli PLUG