Joanna Kucharska – Wolne i otwarte oprogramowanie i jego wykorzystanie w...

Joanna Kucharska – Wolne i otwarte oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

przez -
2 745
Open Source

Pani Joanna Kucharska w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu napisała pracę magisterską zatytułowaną “Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”. Praca była przygotowywana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Aurelii Nowickiej i została udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Dokument w formacie pobrać można w formacie PDF lub Google Docs.

2 Komentarze

Odpowiedz