jQuery 1.7

jQuery 1.7

przez -
0 607
Przeglądarka internetowa, internet

Wydano jQuery 1.7, wieloplatformową bibliotekę JavaScript zaprojektowaną w celu ułatwienia pisania skryptów, które są wykonywane po stronie klienta. jQuery jest w pełni otwartym oprogramowaniem, będącym na licencji MIT i GPLv2. Składnia biblioteki została stworzona, aby ułatwić nawigację po dokumentach, manipulację drzewem DOM, tworzyć animacje, dodać dynamiczne zmiany strony, czy wykonać zapytania AJAX. Nazwa wzięła się z powodu braku wolnej domeny dla nazwy JSelect.

Najnowsza wersja łączy sposób, w jaki deweloperzy tworzą dowiązania do zdarzeń, poprzez dodanie metod .on() i .off(). Istnieją również znane sposoby, jak .bind(), .unbind(), .delegate(), .undelegate(), .live() i .die(), które zostaną zastąpione przez API .on() i .off(). Zalecane jest ich użytkowanie, pomimo pozostawienia starych metod.

Inną zmianą jest zwiększenie wydajności w obsłudze zdarzeń delegated. Bazują one na badaniu przekroju kodu Google Code Search, które ma być niedługo zamknięte, i szukanie jak są użytkowane selektory. Potem programiści optymalizowali dla tych zdarzeń i dzięki temu zdarzenia delegated są dostarczane z połową wymaganego czasu, w porównaniu do jQuery 1.6.4.

Event Delivery Performance

Reszta zmian, to lepsze wsparcie HTML5 dla przeglądarek IE6, IE7 and IE8, bardziej intuicyjne zachowania animacji, wsparcie dla Asynchronus Module Definition API (AMD API), ulepszenia do jQuery.Deferred i dodatku jQuery.isNumeric(). Usunięto opcje event.layerX, event.layerY i nieudokumentowane metody jQuery.isNaN() i jQuery.event.proxy().

Brak komentarzy

Odpowiedz