jQuery Mobile 1.0

jQuery Mobile 1.0

przez -
0 491
Przeglądarka internetowa, internet

Ogłoszono wydanie jQuery Mobile 1.0 – interfejsu użytkownika opartego o HTML5, który składa się z bibliotek i frameworka. Wszystko zostało przystosowane do platform mobilnych i bazuje na jQuery oraz specjalnie przygotowanej bibliotece interfejsu użytkownika do współpracy z Apple iOS, Android 2.1-2.3 i Honeycomb, Windows Phone 7 i 7.5, Blackberry 6.0, 7 i Playbook, Palm WebOS, Firefox Mobile, Opera Mobile, MeeGo 1.2, Kindle 3 i Fire, i desktopowych wersji Chrome 11-15, Firefox 4-8, Internet Explorer 7-9 oraz Opera 10-11.

jQuery Mobile posiada zunifikowany dotykowy interfejs, oparty o HTML i widżety, który współpracuje z CSS, JavaScript i AJAX. Zawarto w nim wszystkie znane nam gesty, wolne od patentów. Wygląd można projektować przy wydanym niedawno ThemeRoller dla platform mobilnych.

Przykładowe dema oraz dokumentację można znaleźć na jquerymobile.com.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 212
PHP

przez -
0 187