KDE SC 4.5

KDE SC 4.5

przez -
0 433
KDE

Z tygodniowym opóźnieniem zostało wydane KDE SC 4.5. Przez ostatnie 6 miesięcy zespół skupiał się na poprawie stabilności i kompletności całego środowiska. Naprawionych zostało więcej, niż 16.000 błędów. Wydanie zawiera w sobie trzy produkty KDE: Development Platform (platforma dla deweloperów), Application Compilation (zbiór aplikacji) i Plasma Workspaces (przestrzenie robocze Plasma).

Platforma programistyczna doczekała się integracji silnika renderującego WebKit w przeglądarce Konqueror, jednakże nadal jest możliwe używanie KHTML. Dodatkowo inne aplikacje mogą również korzystać z tego wsparcia. KHTML uzyskał wsparcie dla XPath, natomiast przestrzenie robocze Plasma można konfigurować za pomocą szablonów JavaScript, dzięki czemu pakiety są mniejsze i łatwiejsze w dystrybucji. Wprowadzono KSharedDataCache – nowy mechanizm buforowania danych dla aplikacji, który jest wykorzystywany przy ikonach.

W Przestrzeniach Roboczych Plasmy ulepszono przejrzystość obszaru powiadomień, dzięki zastosowaniu monochromatycznych ikon. KWin odpowiedzialny za zarządzanie oknami, dzięki algorytmowi Tiling otrzymał mechanizm nakładania okien w taki sposób, aby wykorzystywały pełną dostępną przestrzeń ekranu, jednocześnie nie nachodząc na siebie. Dodano przy okazji Mechanizm Aktywności Przestrzeni Roboczej Plasmy (Plasma Workspace Activities), który zastąpił Interfejs Zbliżenia Użytkownika (Zooming User Interface), dzięki czemu zostało uproszczone zarządzanie widżetami. Natomiast Plasma Netbooks usprawniono, co przekłada się na lepsze korzystanie na netbookach.

Sekcja Aplikacja doczekała się nowej gry – Kajongg, dzięki KDE Games. Usprawniono przy okazji programy edukacyjne, gdzie największe zmiany dotknęły aplikację do wspomagania nauki – Perley. Marble – aplikacja “wirtualny glob”  otrzymał funkcję wyznaczania trasy i możliwość pobrania map.

Więcej zmian i zdjęć znaleźć można na kde.org.