kmod 11

kmod 11

przez -
2 445
Linux Tux

Ogłoszono wydanie kmod 11, projektu który zapewnia innym programom elastyczność i łatwą kontrolę nad wstawianiem, usuwaniem, konfiguracją i wykazem modułów jądra Linux. Dzięki użyciu biblioteki, jest możliwa interakcja z modułami jądra, bez potrzeby polegania na innych narzędziach. Udoskonalono procedury testujące. Biblioteka libkmod otrzymała możliwość trzymania otwartego pliku, po pierwszym wywołaniu kmod_module_get_{info,versions,symbols,dependency_symbols}. Zmniejsza to znacząco czas, w jakim wykonuje się narzędzie depmod.

Usunięto opcję --with-rootprefix z systemu budującego. Ukryto opcję –wait dla rmmod. Przebudowano monitoring wiadomości dla wszystkich narzędzi, dodając odpowiednie prefiksy, przekierowując wszystko do sysloga podczas zapytania itp. Naprawiono wyciek pamięci w implementacji hasha oraz dwa inne.