kmod 13

kmod 13

przez -
0 583
Linux Tux

Ogłoszono wydanie kmod 13, projektu który zapewnia innym programom elastyczność i łatwą kontrolę nad wstawianiem, usuwaniem, konfiguracją i wykazem modułów jądra Linux. Dzięki użyciu biblioteki, jest możliwa interakcja z modułami jądra, bez potrzeby polegania na innych narzędziach. Dodano wsparcie dla modułu finit_module(2), moduł kmod_module_get_info() zwraca syngaturę, jeżeli moduł jest podpisanu i używa modinfo, oraz używane jest secure_getenv, jeżeli jest dostępne.

rmmod potrafi obsłużyć wbudowane moduły, tak jak modprobe. Udoskonalono kompatybilność z musl-libc. Testy jednostkowe kończą się poprawnie, jeżeli odebrany sygnał testów posiada status xfail. Naprawiono dwa błędy.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 215
PHP

przez -
0 188