kmod 15

kmod 15

przez -
1 620
Linux Tux

Ogłoszono wydanie kmod 15, projektu który zapewnia innym programom elastyczność i łatwą kontrolę nad wstawianiem, usuwaniem, konfiguracją i wykazem modułów jądra Linux. Dzięki użyciu biblioteki, jest możliwa interakcja z modułami jądra, bez potrzeby polegania na innych narzędziach. Dodano uzupełnianie składni w narzędziu kmod. Binarka kmod linkuje statycznie do libkmod, a kmod static-nodes tworzą katalogi nadrzędne, jeżeli jest dana jest opcja -o.