Kody nazw miesięcy w dopełniaczu w LibreOffice 3.5

Kody nazw miesięcy w dopełniaczu w LibreOffice 3.5

przez -
2 406
LibreOffice

Tworzę ten temat jako rozwinięcie forumowej dyskusji Nazwa miesiąca w dopełniaczu. Jest to, tak myślę, ważna kwestia, ponieważ jedna zmiana nieodwracanie (ale nie negatywnie) zmieni treść arkuszy kalkulacyjnych u wszystkich użytkowników. Obecny kod dla daty to D MMMM YYYY i wypluwa on np. 10 grudzień 2011 (miesiąc w mianowniku). Pomysł jest taki, aby kod dla dopełniacza brzmiał D MMMM YYYY “r.”, czego efektem byłoby wynik 10 grudnia 2011 r. Można też dopełniacz wydobyć poprzez dopisanie słowa “roku” do kodu, co oczywiście skutkuje dłuższą datą tj. 10 grudnia 2011 roku.

Byłaby to wtedy po prostu dodatkowa opcja, a wszystkie utworzone dotychczas arkusze pozostałyby bez zmian (bądź też należałoby je masowo, manualnie edytować i zmieniać).

Można też nazwę w dopełniaczu przestawić na obecny kod (domyślny D MMMM YYYY), a dla nazw w mianowniku wprowadzić dodatkowe znaki w kodzie (np. dodać kropkę tzn. kod D. MMMM YYYY wyplułby 10 grudzień 2011). Skutek byłby taki, że każdemu użytkownikowi, który dotychczas stworzył arkusz z datą, zmienilibyśmy mu (bez jego wiedzy) nazwę na poprawną…

Mamy więc do wyboru następujące opcje:

  • Mianownik bez zmian (także bez zmian w arkuszach), dopełniacz po dodaniu kodu “r.” (D MMMM YYYY “r.”) lub “roku” (D MMMM YYYY “roku”)
  • Nazwy w dopełniaczu są domyślną opcją, a nazwy w mianowniku występują przez zmianę kodu (jeszcze nie wiem jak, ale najpewniej jest to do zrobienia).
  • Aktualnie nazwy miesięcy w dopełniaczu są opcjonalne i można je włączyć dodając “r.” (z cudzysłowem) do kodu.

Uwaga! Zmiany nad którymi dyskutujemy nie są dostępne w żadnej publicznej kompilacji LibreOffice. Zmianom uległy również skróty dni tygodni z Nd, Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So na niedz., pon., wt., śr., czw., pt., sob. Ważący głos za zmianą miała wypowiedź językoznawcy Mirosława Bańko z PWN.