Konferencja Wikimedia Polska 2009

Konferencja Wikimedia Polska 2009

przez -
0 524
Wikimedia Foundation

Konferencja Wikimedia Polska 2009 jest czwartą, tego rodzaju imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Ma ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej kultury.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działaniami związanymi z ruchem wolnej kultury, w szerokim rozumieniu tego pojęcia oraz wolnych zasobów edukacyjnych, zarówno w aspektach społecznych, prawnych jak i technicznych. Internet w XXI wieku staje się powszechnym narzędziem pozyskiwania, zamieszczania i przetwarzania informacji. Nad jej dostępnością i jakością zawsze warto rozmawiać. Z tego względu na konferencji mile widziane będą nie tylko osoby związane z projektami Wikimedia, ale także specjaliści z zewnątrz, których analizy, a nawet konstruktywna krytyka mogłyby wnieść inne spojrzenie na funkcjonowanie wolontariuszy działających na rzecz wolnego rozpowszechniania dóbr kultury, edukacji i wolnego oprogramowania.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 maja 2009 (piątek-niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie, niedaleko Warszawy.

Jadwisin położony jest w gminie Serock (5 km od Serocka), na północno-wschodnim skraju Kotliny Warszawskiej, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to miejscowość o charakterze rekreacyjno-wczasowym znajdująca się nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego przy drodze krajowej 61, pomiędzy Zegrzem, a Serockiem, ok. 17 km od granic Warszawy.

Źródło: pl.wikimedia.org.