PicoBoard

Picorywalizacje elektroniczne rozpoczynają się dokładnie dzisiaj, czyli 17 października i trwają przeszło dwa tygodnie, tj. do końca tego miesiąca.

Oto nagrody:

 1. Miejsce: Raspberry Pi Model B lub kamera do Raspberry Pi (do wyboru)
 2. Miejsce: Arduino UNO lub Arduino Leonardo (do wyboru)
 3. Miejsce: Miernik uniwersalny UNI-T UT33A

Jak można zdobyć jedną z powyższych rzeczy? Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dostępnych poniżej i wysłać odpowiedzi na adres: redakcja@osworld.pl. O zwycięstwie decydować będą poprawne odpowiedzi na pytania zamknięte oraz kreatywny pomysł z pytania otwartego.

 1. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęto sprzedaż Raspbery Pi?
 2. Na FOSDEM 2013 były roboty pająki. Na jakich płytkach został on zbudowany?
 3. Jaki układ wykorzystasz by rozszerzyć ilość pinów cyfrowych w Arduino?
 4. Do czego służą pierwsze 3 bity adresu układu z rodziny PCF8574?
 5. Co oznacza skrót FTDI?
 6. Jakiego programatora użyjesz do zaprogramowania Atmega?
 7. Na jakiej częstotliwości przesyłane są fale czytnika RFID?
 8. Do czego służy funkcja loop() w Arduino?
 9. Jak podłączysz rezystory aby uzyskać większą rezystancję: szeregowo czy równolegle?
 10. Raspberry Pi zawiera:
  1. WiFi, USB, HDMI, USB
  2. USB, WiFi, HDMI, Ethernet
  3. Bluetooth, HDMI, microSD, Ethernet
  4. Ethernet, HDMI, USB, microSD
 11. Podaj nazwę najnowszej płytki Arduino wyposażonej w WiFi

Pytanie otwarte:

 • Opisz projekt, w którym byś wykorzystał pico płytkę

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest portal osworld.pl we współpracy z ze sklepem Botland.com.pl.
 2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz zaakceptować warunki regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się 17 października 2013 r. i trwa do czwartku 31 października 2013 r., do godziny 23:59 (noc z czwartku na piątek).
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 6. Wszystkie odpowiedzi należy słać na adres: redakcja@osworld.pl. Jednocześnie uczestnik akceptuje wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji postanowień konkursu.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 03 listopada 2013 r. włącznie.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  • Raspberry Pi Model B lub kamera do Raspberry Pi (do wyboru),
  • Arduino UNO lub Arduino Leonardo (do wyboru),
  • Miernik uniwersalny UNI-T UT33A.
 9. Jedna osoba, może wygrać tylko jedną nagrodę.
 10. Nagroda nie podlega wymienia na wartość pieniężną.
 11. Fundatorem nagród jest sklep Botland.com.pl.
 12. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Redakcję portalu osworld.pl oraz przedstawicieli Botland.com.pl.

Ważne ogłoszenie:
Z powodu ilości zgłoszeń otrzymanych w ostatnim dniu konkursu, zmuszeni zostaliśmy to przełożenia ogłoszenia wyników o dwa dni tj do 5 Listopada 2013.