Konsultacje społeczne MSWiA w sprawie zmian minimalnych wymagań

Konsultacje społeczne MSWiA w sprawie zmian minimalnych wymagań

przez -
0 456
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń.

Zaproszenie do zgłaszania swoich uwag dostali ponadto: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br. W związku z powyższym organizujemy spotkanie 29 września 2007 roku, będące naszymi wewnętrznymi konsultacjami, dla wszystkich osób
oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

Najdalej 13 września br. opublikujemy bliższe informacje związane z miejscem i godziną spotkania.