Kubuntu 8.04 Hardy Heron Alpha 5 KDE4

Kubuntu 8.04 Hardy Heron Alpha 5 KDE4

przez -
8 988
Kubuntu - stare logo

Zgodnie z zapowiedziami wydana została piąta wersja alpha dystrybucji Kubuntu 8.04 Hardy Heron, która zawiera domyślnie środowisko graficzne KDE 4. W tej wersji dystrybucji znajdziemy środowisko KDE w wersji 4.0.1 wraz, z niektórymi aplikacjami, które pochodzą jeszcze z trzeciej serii KDE. Wersja ta przynosi wiele zmian.

Programiści zastąpili program pocztowy Kmail wchodzący w skład pakietu Kontact programem Mozilla Thunderbird. Inną obserwowalną zmianą jest dodanie nowego modułu konfiguracji drukarek oraz pozbyciem się aplikacji, które zajmowały się konfiguracją drukarek i faksów firmy Hewlett – Packard.

Kubuntu - KDE 4

Należy pamiętać, ze jest to wydanie wczesno-rozwojowe i nie działa stabilnie, a wiele rzeczy wymaga poprawek np. knetworkmanager musi zostać uruchomiony ręcznie. Wersja stabilna powinna ujrzeć światło dzienne już w kwietniu tego roku.

Równolegle do wydania Kubuntu ze środowiskiem KDE 4, które jest tworzone przez społeczność, będzie tworzona wersja komercyjna zawierająca KDE 3.