Lightspark 0.7.0

Lightspark 0.7.0

przez -
5 792
lightspark

Alessandro Pignotti ogłosił wydanie Lightspark 0.7.0, wolnej implementacji Flash Playera. Odtwarzacz kompiluje w locie Actionscript do kodu bajtowego x86 używając LLVM, wspomaga się sprzętową akceleracją renderowania używając shaderów OpenGL (GLSL), posiada bardzo dobre wsparcie dla aktualnej generacji Actionscript 3. Warto również zaznaczyć, iż kod jest zoptymalizowany pod wielowątkowość, napisany przy użyciu oficjalnej dokumentacji Flash.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano wsparcie LZMA przy kompresji SWF. Wymagana jest biblioteka liblzma
  • Udoskonalono kompatybilność z Actionscript
  • Udoskonalono wydajność i zarządzanie pamięci wirtualnej maszyny
  • Udoskonalono wsparcie XML
  • Dodano eksperymentalne wsparcie dla organizacji bitekodu podczas działania
  • Udoskonalono wsparcie Exter­nal­In­ter­face (integracji przeglądarkowej)
  • Udoskonalono wydajność ładowania JPEG
  • Dodano wsparcie dla XMLSocket
  • Całkowicie przeprojektowano i udoskonalono wsparcie maskowania