Lightspark Flash Player 0.4.4

Lightspark Flash Player 0.4.4

przez -
1 492
lightspark

Wydana została kolejna wersja Lightspark – otwartej nowoczesnej implementacji odtwarzacza flash na systemy Linux. Odtwarzacz kompiluje w locie Actionscript do natywnego kodu bajtowego x86 używając LLVM, wspomaga się sprzętową akceleracją renderowania używając shaderów OpenGL (GLSL), posiada bardzo dobre wsparcie dla aktualnej generacji Actionscript 3. Warto również zaznaczyć, iż kod jest zoptymalizowany pod wielowątkowość, napisany przy użyciu oficjalnej dokumentacji Flash.

Lightspark 0.4.4 dodaje wsparcie lokalizacji, wspomaganie wyjątków dla ActionScript, wydajniejsza obsługa sieci i kontroli strumienia (jak odtwarzaj/zatrzymaj/przerwij). Nie zabrakło także naprawienia sporej liczby błędów i innych prac. Wsparcie lokalizacji jest ograniczone do wiadomości o błędach, a kontrola strumienia nie działa dobrze z plikami YouTube, z powodu nie wdrożonego jeszcze wsparcia maskującego.

Alessandro Pignotti, główny programista Lightsparka, zapowiedział, iż w następnej wersji planowane jest dodanie wsparcia dla wielu back-endów dźwięku po przez wtyczki i bardziej potężnej graficznej architektury. Lightspark będzie wykorzystywał  zarówno renderowanie programowe i sprzętowe. Geometria będzie generowana przez Cairo w wielowątkowości. Tak powstałe obiekty będzie eksportowane do GPU używając PBO (Pixel Buffer Objects), podczas gdy OpenGL będzie wykorzystywany do wyświetlania obrazu na ekranie i aplikowania odpowiednich filtrów/efektów.