Linux Driver Project

Linux Driver Project

przez -
0 330
Linux Driver Project

Linux Driver Project jest projektem zrzeszającym około 200 deweleperów jądra Linux i 20 menadżerów projektów. Celem jaki sobie postawili jest nawiązanie współpracy z producentami sprzętu komputerowego i w zamian za udostępnienie specyfikacji sprzętowej będą tworzyć sterowniki dla systemów Linux. Jeżeli dany producent wyrazi potrzebę aby jego sterowniki były zamknięte gotowi są na podpisanie umowy NDA. W ten sposób tworzone sterowniki będą później rozpowszechniane na zasadzie licencji GPLv2.