Linux From Scratch 7.0

Linux From Scratch 7.0

przez -
0 405
Linux From Scratch

Bruce Dubbs ogłosił wydanie Linux From Scratch 7.0 – pełnej książki prowadzącej użytkownika krok po kroku, w celu zbudowania w pełni działającego systemu Linux. Głównym założeniem projektu jest nauka, jak działa dystrybucja od środka. Najnowsza wersja zawiera jądro Linux 3.0.4, GCC 4.6.1 i glibc 2.14.1. Dodano nowy nadrzędny katalog – /run, który ma podmontowany tmpfs i jest używany przez program, takie jak udev, do przechowywania informacji uruchomieniowych. Katalogi /var/run i /var/lock są do niego podlinkowane. Skrypty startujące zostały zaktualizowane, aby móc zaadoptować ową zmianę, oraz zmodyfikowane je w celu wsparcia skryptów w /lib/boot.

Inną ważną zmianą jest dodanie pliku md5sums, pozwalając użytkownikom na sprawdzenie integralności pobranych pakietów.