Linux Vacation Eastern Europe 2009

Linux Vacation Eastern Europe 2009

przez -
3 299
Konferencje

Piąta międzynarodowa konferencja twórców i użytkowników Free Software oraz Spen Source “Linux Vacation / Eastern Europe” (LVEE 2009) odbędzie się w dniach 02 – 05 lipca w pobliżu miasta Grodno. Impreza łączy w sobie zarówno komunikację jak i aktywny wypoczynek miłośników wolnego oprogramowania w ogóle i Linuksa w szczególności. LVEE 2009 jest organizowany przez Mińską Grupę Użytkowników Linuksa ze wsparciem działaczy z Grodna i Brześcia.

Międzynarodowe spotkanie i konferencja “Linux Vacation / Eastern Europe”, która odbywa się na Białorusi już przez pięć lat z rzędu, łączy komunikację i aktywny wypoczynek entuzjastów w dziedzinie wolnego oprogramowania.

Celem LVEE jest wymiana doświadczeń między specjalistami w zakresie projektowania, rozwoju, wdrażania i utrzymania rozwiązań Open Source, jak również przyciąganie szerszego zakresu społeczeństwa IT do dialogu publicznego na temat możliwości wolnego oprogramowania, powstających w procesie go integracji problemów i sposobach ich rozwiązania.

Centralną częścią LVEE jest Międzynarodowa konferencja programistów i użytkowników wolnego oprogramowania. Format konferencji obejmuje sprawozdania, warsztaty i okrągłe stoły. W sali konferencyjnej dostępne są głośniki i projektor. Na początku konferencji planowane jest wydanie zebrania abstraktów.

Do zadań nadchodzącej konferencji należą – udostępnić uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, zorganizować dyskusję najbardziej palących trendów i tendencji rozwoju branży, zdobytej wiedzy praktycznej. Spotkanie ma pomóc ustanowić niezbędne kontakty, zapewnić rozwój pomysłów, zapewnić wsparcie społeczeństwa Open Source.

Tematyka konferencji tradycyjnie składa się z następujących dziedzin:

  • rozwój i testowanie wolnego oprogramowania
  • administracja systemów zbudowanych na jego podstawie
  • szkolenie specjalistów w dziedzinie technologii wolnego oprogramowania
  • doświadczenia w zakresie wdrażania rozwiązań Open Source
  • organizacyjne i prawne szczegóły wykorzystania wolnych licencji

Wszelkie inne działania związane z wolnym oprogramowaniem i rozszerzające daną tematykę są mile widziane.