Logwatch jest potężnym narzędziem, które pozwala na analizowanie logów systemowych. Na tej podstawie sporządza raport o stanie serwera i wyświetla nam go na standardowe wyjście lub wysyła na maila. Jest to bardzo niedoceniana aplikacja, która dostarcza nam ciekawych informacji.

Instalacja aplikacji jest bardzo prosta. Dla popularnych dystrybucji Linuksa znajdziemy gotowe paczki. W wielu z nich Logwatch będzie już domyślnie zainstalowany. Tam gdzie go nie ma, wystarczy skorzystać z menadżera pakietów odpowiedniego dla swojej dystrybucji:

[bash]yum install logwatch
apt-get install logwatch
pacman -S logwatch[/bash]

Konfiguracja Logwatch

Oprogramowanie ma podejście do wielopoziomowej konfiguracji. Dlatego w systemie znajdziemy kilka miejsc, w które warto zajrzeć, aby skonfigurować poprawnie Logwatch. Domyślna konfiguracja powinna jednak wystarczyć, ale w przypadku kiedy chcemy coś zmienić, warto zajrzeć do plików i katalogów w odpowiednich ścieżkach:

 • /usr/share/logwatch/default.conf/*
 • /usr/share/logwatch/dist.conf/*
 • /etc/logwatch/conf/*
 • argumenty przekazywane do polecenia logwatch

Głównym plikiem konfiguracyjnym jest /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf. Zawiera on ustawienia dotyczące, gdzie i jak mają być wysyłane raporty, ich formatowanie, ustawienia katalogów i tym podobne. Są tutaj zapisane domyślne opcje, których nie powinniśmy zmieniać. Jeżeli chcemy ustawić własne parametry, należy dodać je w pliku /etc/logwatch/conf/logwatch.conf

W katalogu /usr/share/logwatch/default.conf/logfiles/ znajdują się pliki z ustawieniami dla konkretnych logów aplikacji systemowych. Znajdziemy tutaj konfiguracje dla popularnych usług i serwerów takich jak HTTP, FTP, Samba, dpkg, emerge i tym podobne. Jeżeli nie ma konfiguracji naszej aplikacji, możemy tutaj stworzyć dla niej odpowiedni plik z konfiguracją.

Podobnym katalogiem jest /usr/share/logwatch/default.conf/services/. Znajdują się tutaj ustawienia dla usług, które piszą w tym samym czasie do tego samego pliku np. do (messages, dmesg, boot).

Korzystanie z Logwatch

Uruchomienie samego polecenia logwatch powinno nam wygenerować raport. W zależności od domyślnych ustawień w danej dystrybucji, raport pojawi się nam na konsoli lub zostanie wysłany na konto pocztowe użytkownika root.

Przykładowy raport logwatch

 ################### Logwatch 7.3.6 (05/19/07) ####################
    Processing Initiated: Sun Feb 10 03:47:03 2013
    Date Range Processed: yesterday
               ( 2013-Feb-09 )
               Period is day.
   Detail Level of Output: 0
       Type of Output: unformatted
      Logfiles for Host: bocian
 ##################################################################

 --------------------- pam_unix Begin ------------------------

 su-l:
  Sessions Opened:
    root -> root: 1 Time(s)

 vsftpd:
  Unknown Entries:
    authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=anonymous rhost=example.com : 2 Time(s)
    check pass; user unknown: 2 Time(s)


 ---------------------- pam_unix End -------------------------


 --------------------- Postfix Begin ------------------------

   867  Miscellaneous warnings

 443.753K Bytes accepted              454,403
 453.104K Bytes delivered             463,979
 ========  ================================================

   390  Accepted                 100.00%
 --------  ------------------------------------------------
   390  Total                  100.00%
 ========  ================================================

    99  Connections made
    99  Disconnections
   390  Removed from queue
   289  Delivered
   102  Sent via SMTP
    1  Forwarded

    66  Connection failure (outbound)
 **Unmatched Entries**
    1  Feb 9 20:55:26 example postfix/smtpd[20197]: improper command pipelining after QUIT from localhost[127.0.0.1]
    1  Feb 9 01:22:33 example postfix/smtpd[10705]: improper command pipelining after QUIT from localhost[127.0.0.1]

 ---------------------- Postfix End -------------------------


 --------------------- Connections (secure-log) Begin ------------------------


 **Unmatched Entries**
  su: PAM adding faulty module: /lib64/security/pam_fprintd.so: 1 Time(s)
  su: PAM unable to dlopen(/lib64/security/pam_fprintd.so): /lib64/security/pam_fprintd.so: cannot open shared object file: No such file or directory: 1 Time(s)

 ---------------------- Connections (secure-log) End -------------------------


 --------------------- SSHD Begin ------------------------


 Users logging in through sshd:
  zaba:
    example.com: 1 time

 **Unmatched Entries**
 reverse mapping checking getaddrinfo for example.com [1.1.1.1] failed - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT! : 1 time(s)

 ---------------------- SSHD End -------------------------


 --------------------- Sudo (secure-log) Begin ------------------------


 ==============================================================================

 zaba => root
 -------------
 /bin/su - 1 Times.


 **Unmatched Entries**
  PAM adding faulty module: /lib64/security/pam_fprintd.so: 1 Time(s)
  PAM unable to dlopen(/lib64/security/pam_fprintd.so): /lib64/security/pam_fprintd.so: cannot open shared object file: No such file or directory: 1 Time(s)
 ---------------------- Sudo (secure-log) End -------------------------


 --------------------- XNTPD Begin ------------------------


 Total synchronizations 12 (hosts: 4)

 ---------------------- XNTPD End -------------------------


 --------------------- Disk Space Begin ------------------------

 Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/md2       1016G 120G 845G 13% /
 /dev/md1       496M 109M 362M 24% /boot
 /dev/md3       1.7T 197M 1.6T  1% /home


 ---------------------- Disk Space End -------------------------


 ###################### Logwatch End #########################

Domyślnie raporty generowane są raz dziennie, dzięki skryptowi /etc/cron.daily/0logwatch

7 Komentarze

Odpowiedz