LXC 1.0 z klonowaniem, snapshotami i wieloma nowymi funkcjami

LXC 1.0 z klonowaniem, snapshotami i wieloma nowymi funkcjami

przez -
8 1138
LXC - Linux Containers

Ogłoszono wydanie LXC 1.0, narzędzia tworzącego wirtualny odizolowany kontener systemu Linux, z własnymi procesami i przestrzenią sieciową. Takie wirtualne środowisko można uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. LXC jest zależne od cgroups, profili Apparmor i SELinux, zasad Seccomp, Chroots, przestrzeni nazw i funkcji jądra Linux.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Wsparcie dla w pełni nieuprzywilejowanych kontenerów
  • Stabilne publiczne API (liblxc1)
  • Dowiązania API dla języków: Lua i Python (w drzewie), Go i Ruby (poza drzewem)
  • Elastyczny system pamięci podręcznej (backingstore system) ze wsparciem dla: standardowych katalogów, Btrfs, ZFS, LVM, Urządzeń w pętli, AUFS, OverlayFS
  • Dodano wsparcie dla klonowania i zrzutu danych kontenerów
  • Zmniejszono i udoskonalono cały zestaw komend
  • Zaktualizowano dokumentację
  • Dodano nowy sposób tworzenia kontenerów, oparty o centralnie wygenerowane obrazy
  • Pojawiły się szablony, które pozwalają na tworzenie kontenerów z popularnymi dystrybucjami