LyX 2.0.0

LyX 2.0.0

przez -
0 561
Oprogramowanie

LyX jest edytorem do systemu składu tekstu LaTeX, przeznaczonym jest użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości składu tekstu i wygody podczas pisania. Pozwala on autorowi skupić się na treści i logicznej strukturze dokumentu, natomiast wyglądem w tle zajmuje się LaTeX, który faktycznie składa tekst w akapity i strony. Program zapisuje dokumenty w formacie tekstowym wzorowanym na XML-u (w sensie struktury, nie znaczników). Na czas kompilacji dokumentu LyX konwertuje dokument ze swojego formatu do formatu LaTeX-a. W zależności od wybranego sposobu konwersji dokumenty wynikowe są w formacie DVI, PostScript (konwertowany z DVI), PDF (bezpośrednio albo za pomocą ps2pdf lub dvipdfm) lub HTML (wymaga dodatkowego konwertera).

Do korzystania z programu nie jest wymagana znajomość LaTeX-a, chociaż ta wiedza pozwala na pełniejsze wykorzystanie programu. W treści dokumentu można korzystać z notacji LaTeX-a w specjalnym trybie. Użytkownicy cenią sobie wygodę podczas tworzenia i edycji tabel w trybie graficznym.

Po 15 latach istnienia projektu, autorzy wypuścili drugą wersję programu, która ma podkreślić jego dojrzałość i stabilność. Zmiany objęło interfejs programu, m.in. linię komend, menu. Dodano dużo nowych funkcji, usunięto sporo z nich oraz zmieniono obecnie istniejące.

Programiści wprowadzili zmiany w sprawdzaczach pisowni – usunięto ispell, hspell oraz aspell. Natomiast thesaurus aiksaurus porzucono. Słownik z OpenOffice może być używany, jednakże wymagane jest ręczne podanie ścieżki do niego w Narzędzia->Preferencje.

Więcej zmian na lyx.org.