MariaDB 5.1.41 RC

MariaDB 5.1.41 RC

przez -
2 712
MariaDB

Wydany został serwer bazy danych MariaDB 5.1.41 RC. Wydanie to jest kompatybilne z serwerem MySQL 5.1. MariaDB jest projektem zarządzanym przez Open Database Alliance. Najnowsze wydanie przynosi kilka nowości, które były od jakiegoś czasu dostępne, ale nie pojawiały się w oficjalnym wydaniu. Michael “Monty” Widenius zapewnia, że serwer jest bardzo stabilny.

Wydanie to przeszło szereg testów, które trwały ponad cztery miesiące. Silnik MyISAM został zastąpiony przez silnik Maria. Odpowiednikiem InnoDB stał się XtraDB. Pojawił się również PrimeBase XT oraz FederatedX.

Wydanie to zawiera również szereg usprawnień oraz poprawek na znalezione błędy. Więcej informacji można przeczytać na stronie monty-says.blogspot.com.