Ubuntu MATE - logo

Ogłoszono wydanie MATE 1.8, środowiska graficznego które jest kontynuacją znanego wszystkim GNOME 2. Projekt został stworzony przez społeczność użytkowników systemu Arch Linux i z każdym wydaniem jest coraz bardziej udoskonalany. MATE 1.8 miało domyślnie bazować na bibliotece GTK3, jednakże ze względu na ilość pracy, przeniesiono te plany na wersję MATE 1.10. Aktualnie większość aplikacji GTK3 integruje się dobrze z pulpitem.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Control Center: dodano wsparcie dla menedżera okien Metacity
 • Marco (menedżer okien): dodano tiling side-by-side (przyleganie okien)
 • Caja (menedżer plików):
  • Dodano opcję do używania jednostek IEC, zamiast SI
  • Dodano opcję Otwórz główną lokalizację w menu kontekstowym, w widoku szukania
 • Panel: Dodano wsparcie dla okna uruchamiania i otwierania menu głównego poprzez klawiszologię Metacity
 • Wygaszacz ekranu: pokazuje datę i czas w oknie blokowania ekranu
 • Aplety:
  • Dodano funkcję Cofnij do apletu Notatek
  • Dodano aplet Komenda, który pokazuje wynik komendy
  • Przepisano aplet Timer w C
  • Wciśnięcie środkowego przycisku myszy na aplecie Głośności przełącza stan wyciszenia
 • Dodano poradnik użytkownika MATE User Guide
 • Dodano narzędzie mpaste dla paste.mate-desktop.org
 • Eye Of MATE (przeglądarka obrazków): dodano tryb przewijania w pokazie obrazów