Mesa 7.10.2

Mesa 7.10.2

przez -
2 594
GNU - logo

Ian Romanic ogłosił wydanie drugiej aktualizacji Mesa 7.10.x. Wnosi ona poprawki znalezionych błędów, m.in. związane z procesorami Intel Arrandale, jak i problemy z cieniami w grze 0 A.D.. Poprawiono problemy z chipsetami R300g w Gallium3D oraz kilka błędów GLSL. Większe zmiany czekają nas w wersji 7.11, gdzie zobaczymy nowe rozszerzenia OpenGL, czy optymalizacje wydajności, jak i nową obsługę sprzętu.