Mesa 8.0.3

Mesa 8.0.3

przez -
3 686
GNU - logo

Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 8.0.3, która dodaje kilka zmian oraz naprawia znalezione błędy. Mesa 8.0 wprowadza pełną implementację API biblioteki OpenGL 3.0. Mesa jest deweloperską wersją biblioteki funkcji graficznych, która jest implementacją OpenGL do renderowania trójwymiarowej grafiki na różnych platformach.