Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 9.1.5. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.