Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 9.1.6. Naprawiono awarie z platformą Wayland EGL, usunięto wyświetlanie artefaktów w grze VDrift i SuperTuxKart, poprawiono kompilację na LLVM 3.3. VDPAU działa już poprawnie na hybrydowych laptopach z DRI_PRIME, a gra Heroes of Newrth nie zawiesza się.