Microsoft Open Technologies

Microsoft Open Technologies

przez -
19 993
Microsoft

17 kwietnia Microsoft stworzył spółkę córkę – firmę Microsoft Open Technologies. Celem jej istnienia będzie tworzenie i dostarczanie kluczowych rozwiązań dotyczących interoperacyjności dla środowisk heterogenicznych w oparciu o otwarte standardy i otwarte źródła we współpracy ze społecznościami Open Source.

Dostarczanie otwartości ma teraz być celem biznesowym, a nie tylko osiągnięciem. Wszystkie znane inicjatywy będą wspierane w jednym miejscu, co zapewni lepszą współpracę i spełnienie potrzeb zewnętrznych programistów i społeczności. Microsoft Open Technologies przejmie dużą część obowiązków współpracy ze społecznościami Open Source od strony technicznej. Na początek nowy zespół będzie się składał z około 75 osób, a jego prezesem został Jean Paoli. W tym gronie znajdą się programiści zaangażowani w rozwój jądra Linux oraz ludzie z projektów na stronie InteroperabilityBridges.