Midnight Commander 4.7.0.7

Midnight Commander 4.7.0.7

przez -
0 433
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja Midnight Commanera – należący do Wolnego Oprogramowania program do zarządzania plikami i katalogami w systemach uniksowych. MC jest wizualną powłoką, dzięki czemu wszystkie operacje można wykonać bez wpisywania poleceń, używając pseudograficznego interfejsu, który pozwala na operowanie na plikach za pomocą myszki i klawiszy funkcyjnych (klawisze F1–F12 na klawiaturze). Widok podzielony jest na dwie części (okna), a każda z nich wyświetla katalogi/pliki bądź informacje o nich, zaś całość zbudowano w oparciu o tryb tekstowy, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z programu np. za pomocą klienta SSH.

Zmiany, jakie zaszły:

Główne:

 • Status wszystkich kwadracików zaznaczenia “Znajdź Plik” jest zapisywany w pliku konfiguracyjnym użytkownika (przeniesione z 4.7.1)
 • Pomoc interaktywna jest wyświetlana w dynamicznym rzeczywistym formatowaniu (przeniesione z 4.7.2)

Edytor:

 • Dodano koloryzowanie składni dla HTTPS URLów w plikach SPEC

Pomniejsze:

 • Przepisano i wyczyszczono kod
 • Zaktualizowano tłumaczenia

Naprawione błędy:

 • przerywane kompilacje skośne makra AC_TRY_RUN
 • Pasek przycisku myszy do klikania został wyłączony
 • Niewłaściwe miejsca przycisków we wspólnych oknach wprowadzania
 • Panel informacji początkowo wypełniany za późno
 • Edytor rozłącza się, jeżeli wartość editor_tab_spacing jest równa 0
 • Podglądacz wywala się, jeżeli próbuje otworzyć strony plików man
 • Edytor pokazuje kropki zamiast liter, jeżeli source_codepage jest ustawiony na “Brak tłumaczenia”
 • Edytor wykonuje nieskończoną pętlę podczas próby zamiany \n regexp z dowolnym podsłowem (substring)
 • Edytor: w niektórych przypadkach operacja kopiuj/przenieś w wielo-bajtowym tekście jest błędna