Midnight Commander 4.7.0.9

Midnight Commander 4.7.0.9

przez -
5 666
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja Midnight Commandera – należący do Wolnego Oprogramowania program do zarządzania plikami i katalogami w systemach uniksowych. MC jest wizualną powłoką, dzięki czemu wszystkie operacje można wykonać bez wpisywania poleceń, używając pseudograficznego interfejsu, który pozwala na operowanie na plikach za pomocą myszki i klawiszy funkcyjnych (klawisze F1–F12 na klawiaturze). Widok podzielony jest na dwie części (okna), a każda z nich wyświetla katalogi/pliki bądź informacje o nich, zaś całość zbudowano w oparciu o tryb tekstowy, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z programu np. za pomocą klienta SSH.

Wydanie to zawiera poprawiony kod źródłowy programu, zaktualizowano tłumaczenia, w tym dodano nowe galicyjskie.

Z błędów, usunięto potencjalną możliwość dzielenia przez zero w Panelu Info. Numer wersji MCEdit nie pojawiał się centralnie w oknie “About”. Naprawiono meta dla stron podręcznika pomocy oraz podmienianie przez regexp wystąpień poprawnych.