Midori 0.4.5

Midori 0.4.5

przez -
1 875
Przeglądarka internetowa, internet

Wydana została lekka przeglądarka internetowa Midori 0.4.5. Aplikacja ta działa w oparciu o WebKitGTK+ i dostępna jest dla systemów Unix, Linux, Windows, Maemo oraz innych platform. Funkcjonalność przeglądarki można rozbudować o dostępne rozszerzenia, które pozwalają np. na blokowanie wyskakujących reklam, zarządzaniem ciasteczkami czy korzystanie z gestów myszą. Udoskonalono wsparcie dla GTK+v3 oraz usunięto błąd związany ze schowkiem systemowym dla silnika WebKitGTK+ 1.4.3 i wyżej.

Pojawiła się obsługa zewnętrznych menedżerów pobierania, dzięki czemu dodano wsparcie dla Aria2 i SteadyFlow. Po naciśnięciu przycisku Zapisz, całe pobieranie będzie się odbywało w zewnętrznym programie, a do tego nawet szybciej, aniżeli miało to miejsce do tej pory.

Rozwiązano problemy z błędnie blokowanymi odnośnikami w Adblock. Zostało to rozwiązane przez wprowadzenie automatycznych “Białych list” dla aktualnie otwartych stron. Naprawiono także błąd z funkcją Blokuj Obrazek.

Ulepszono wersję pod Windows, a strona about:version zapewnia użyteczne informacje do debuggowania, oraz wyświetla listę innych przydatnych stron. Dodano zakładkę about:geolocation w celu testowania wsparcia dla geolokalizacji

Poprawiono używanie sqlite, które jest używane do historii, zakładek i ciasteczek. Tryb WAL jest teraz używany, o ile wspiera go system. Udoskonalono JavaScript, przyciski Przejdź do poprzedniej strony i Przejdź do następnej strony są obsługiwane przy użyciu menu myszy.