Wszystkie płytki są ręcznie montowane na miejscu, co ma zwiększyść standard i jakość ich wykonania.

Moduł wykonawczy z czterema przekaźnikami

Za pomocą tej karty mamy możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami elektrycznym zdalnie.

PAM Jelenia Góra - Moduł wykonawczy z 4 przekaźnikami

Parametry techniczne:

 • Cztery przekaźniki elektromagnetyczne o prądzie znamionowym styków 10A dla napięcia 125V AC oraz 6A dla napięcia 230VAC
 • Napięcie zasilania modułu wynosi 5VDC i odbywa się bezpośrednio z Raspberry Pi za pomocą złącza szpilkowego
 • Kontrola załączenia LED
 • Transopory, które zabezpieczają Raspberry PI przed uszkodzeniem i separują go galwanicznie od sterowanych układów elektrycznych
 • Porty GPIO, które służą do sterowania przekaźnikami
 • Dodatkowe złącze do którego możemy podłączyć miniaturową płytkę z diodami LED, która może być wykorzystana do sygnalizacji stanu przekaźnika

Moduł wykonawczy z 8 przekaźnikami

PAM Jelenia Góra - Moduł wykonawczy z 8 przekaźnikami

Parametry techniczne:

 • Osiem przekaźników elektromagnetycznych o prądzie znamionowym styków 10A dla napięcia 125V AC oraz 6A dla napięcia 230VAC
 • Napięcie zasilania modułu wynosi 5VDC i odbywa się bezpośrednio z Raspberry Pi za pomocą złącza szpilkowego
 • Kontrola załączenia LED
 • Transopory, które zabezpieczają Raspberry PI przed uszkodzeniem i separują go galwanicznie od sterowanych układów elektrycznych
 • Porty GPIO, które służą do sterowania przekaźnikami
 • Dodatkowe złącze do którego możemy podłączyć miniaturową płytkę z diodami LED, która może być wykorzystana do sygnalizacji stanu przekaźnika

Oprogramowanie sterujące kartami

Oprogramowanie sterujące kartami zostało napisane w języku PHP i Python. Za prezentację stanu przekaźników i wyniki pomiaru temperatury odpowiedzialne są pliki strony internetowej w php, w Python został napisany plik który odpowiada za odczyt temperatury i kierowanie wyników do pliki prostej bazy danych. Dane są zbierane i poprzez funkcję doczytywane i prezentowane na stronie internetowej.

Dane z temperaturą są prezentowane na dwa sposoby:

 • cyfrowo – za pomocą pola z wartością
 • graficzne – za pomocą wykresu Google ( w tym przypadku wymagane jest podłączenie z Internetem ) na wykresie prezentowanych jest 400 punków pomiarowych aktualizowanych co 1 minute

Oprogramowanie posiada następujące zakładki:

 • Panel logowania
 • Menu aplikacji z możliwością wyboru odczyt temperatury lub sterowanie przekaźnikami
 • W zakładce odczytu temperatury mamy opcję odczytu danych archiwalnych z jednego dnia. Mamy również możliwość zapisania danych archiwalnych w pliku CSV na naszym komputerze.
 • Informacje o aktualnej dacie i czasie są pobierane z Internetu z serwera czasu

Raspberry Pi i Moduł wykonywaczy z 4 przekaźnikami - podłączenie