Mono 2.8

Mono 2.8

przez -
0 476

Wydano Mono 2.8. Jest to projekt projekt FLOSS prowadzony przez Novella (wcześniej Ximian) mający na celu stworzenie narzędzi kompatybilnych z Microsoft .NET. Wersja 2.8 została wyposażona w nowy Garbage Collector. Aktualna wersja ma API w pełni zgodne z .NET 2.0. Zawiera też część elementów z .NET 4.0. Mono współpracuje z systemami operacyjnymi GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Wii, PlayStation 3, iPhone OS i Microsoft Windows. Możliwe jest uruchamianie aplikacji przeznaczonych dla .NET. Z platformą mono mogą być używane m.in. kompilatory następujących języków programowania: C#, Java, Boo, Nemerle, Visual Basic.NET, Python, JavaScript, Oberon, PHP, Object Pascal, Lua oraz Cobra.