MonoDevelop 2.6

MonoDevelop 2.6

przez -
0 713
MonoDevelop

Pojawiła się kolejna wersja MonoDevelop – zintegrowanego środowiska graficznego (IDE) dla GNOME, pierwotnie przeznaczonego dla C# oraz innych języków platformy .NET. Początkowo MonoDevelop był tylko portem SharpDevelop dla Gtk#, a teraz oprócz C#, obsługuje także język Visual Basic. Ponadto wersje dla niektórych systemów operacyjnych obsługują również takie języki jak Java, Boo, C/C++, Python i Vala.

Dodano wsparcie dla systemu kontroli wersji Git oraz ulepszono podgląd kontroli wersji, jak i pojawiło się nowe okno do szybkiego podglądu znalezionych konfliktów. Prócz tego znaleźć można wsparcie dla projektów .NET 4.0, przepisany parser C#, który bazuje na kompilatorze MCS oraz pojawiła się komenda Add Folder to Project. Programista może użyć wbudowanego MonoMac w celu stworzenia, testowania i natywnego pakowania aplikacji Cocoa dla OS X.

Inne zmiany obejmują ulepszoną kompatybilność z projektami Visual Studio, lepsze wsparcie dla XBuild i nowego wbudowanego menedżera okien. Autorzy zaimplementowali również wsparcie prymitywnego projektu dla Objective C i nowego opcje dialogowe formatowania C#.

Brak komentarzy

Odpowiedz