Mozilla Firefox 3.5.7

Mozilla Firefox 3.5.7

przez -
7 433
Mozilla Firefox

Wydano przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.5.7. Jest to wydanie poprawkowe. Nie znajdziemy praktycznie żadnych nowych funkcji. Poprawiony został poważny błąd związany ze stabilnością aplikacji. Naprawiono problem związany ze sposobem oferowania aktualizacji użytkownikom. Pełna lista zmian dostępna jest pod adresem bugzilla.mozilla.org.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 161
PHP

przez -
0 159