Mozilla Firefox 3.0.3

Mozilla Firefox 3.0.3

przez -
0 428
Mozilla Firefox

Kilka dni temu wydana została wersja 3.0.2, a już dziś do pobrania jest wersja 3.0.3. Wydanie to naprawia błąd, który uniemożliwiał zapamiętywanie haseł. Jego konsekwencją jest to, że w przypadku wersji 3.0.2 znaki niewchodzące w skład zestawu ASCII zawarte w adresach URL, nazwach logowania i hasłach odcinają menedżerowi dostęp do tych elementów, a także uniemożliwiają zapisywanie nowych obiektów. Wbrew wcześniejszym obawom elementy już zapisane pozostają w stanie nienaruszonym i nie są kasowane.