Mozilla Firefox 34 z wieloma nowościami

Mozilla Firefox 34 z wieloma nowościami

przez -
2 1156
Mozilla Firefox 23

Mozilla ogłosiła wydanie przeglądarki internetowej Firefox 34. Dodano wstępną wersję komunikatora internetowego, opartego na technologii WebRTC – Firefox Hello. Aplikacja nie działa jeszcze w pełni poprawnie i posiada bardzo ograniczoną ilość opcji konfiguracji, co według nas czyni ją praktycznie nieużywalną. Dodatkowo, po zalogowaniu się otrzymujemy kilka funkcji, w tym książkę adresową. Pojawiło się łatwiejsze dodawanie i konfigurowanie stylów przeglądarki, dostępne z menu.

W tym wydaniu pojawiły się pierwsze zapowiadane zmiany z wyszukiwarkami. Dla Rosji, Białorusi, Kazachstanu i wielu innych rosyjskich lokalizacji przypisano Yandex. Dla użytkowników Ameryki Północnej będzie to Yahoo!, natomiast dla całej reszty dowolność wyboru. Użytkownicy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymali szyfrowanie HTTPS w Wikipedii.

Wyłączono SSLv3, zaimplemnetowano ECMAScript 6 WeakSet i JavaScript Template Strings oraz dodano narzędzie WebIDE. Naprawiono sporo błędów.

2 Komentarze

Odpowiedz