Mozilla napisała otwarty list do Microsoftu: Nie zmieniajcie sposobu wyboru aplikacji w...

Mozilla napisała otwarty list do Microsoftu: Nie zmieniajcie sposobu wyboru aplikacji w systemie

przez -
3 1316
Mozilla Foundation

Chris Beard, przewodniczący organizacji Mozilla wystosował otwarty list: An Open Letter to Microsoft’s CEO: Don’t Roll Back the Clock on Choice and Control, w którym zwraca uwagę na problem ustawień użytkownika. Okazuje się, że kiedy fundacja pierwszy raz zobaczyła Windows 10 i jego nowy mechanizm wyboru domyślnych aplikacji, od razu zwróciła się do firmy Microsoft, aby poprawili ten problem. Niestety, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów i dlatego wystosowano otwarty list do Satyi Nadelli, aby przemyślał obecnie stosowaną taktykę biznesową, wobec swoich klientów.

W domyśle aktualizacja zachowuje większość ustawień użytkownika, ale kiedy przychodzi do ich zmiany, trzeba się nieźle nagimnastykować myszką, aby to zrobić. Trzeba przewijać, wyszukiwać odpowiednie opcje, a w niektórych przypadkach nawet zastanawiać się, czy jakikolwiek wybór jest możliwy.